PravidláZákladné pravidlá Bodovanie Časomiera Zastavenie času Ihrisko Posty


Cieľom hry je doniesť loptu do súperovej koncovej zóny (endzone). Hráči majú 4 pokusy (downy) na prekonanie 10 yardovej vzdialenosti. Hru rozohráva quarterback, ktorý loptu buď prihrá recieverovi alebo ju predá runningbackovi, ktorý s ňou beží dopredu. Ostatní útočiaci hráči blokujú súperovych obráncov, aby hráč, ktorý má loptu dobehol čo najďalej. Ak sa im podarí zdolať na 4 pokusy minimálne 10 yardov, získavajú ďalšie 4 pokusy na ďaľších 10 yardov. V pripade, že sa im nepodarí vzdialenosť prekonať, nastupuje útok súpera a naša obrana, ktorá sa snaží brániť lopte v postupe smerom k našej endzoně. Akcia začína v okamžiku, kedy center podá loptu QB a ten ju rozohrá hodom (pass) na recievera, alebo ju podá hráčovi na beh (run) runningbackovi. Akcia končí v momente, kedy protihráči zastavia útočníka s loptou, alebo útočník vybehne z ihriska. Z miesta, kde hra skončila sa rozohrává dalšia akcia. V prípade, že hráč prihrávku nechytí, jedná sa o tzv. nekompletný pas (incomplete pass) a mužstvo prichádza o jeden pokus (down) a rozohráva z pôvodného miesta. Obrana môže kedykoľvek počas hry získať loptu pre svoj tým a to v prípade, ked zachytí súperovu prihrávku zo vzduchu (interception), alebo keď vypadne lopta útočiacému hráčovi a obránca ju zaľahne (fumble).

Bodovanie: Základný spôsob skórovania za 6 bodov je touchdown, ktorý sa dá dosiahnuť tým, že sa hráč útoku s loptou dostane do súperovej endzone. Druhým spôsobom ako môže útok skórovať je kopnúť loptu do súperovej bránky za 3 body. Po touchdowne môže útok ešte skórovať dodatočné body pričom rozohráva z 2 yardovej vzdialenosti od súperovej endzone. Tu si môže zvoliť či bude kopať loptu do súperovej bránky za 1 bod (point after touchdown), alebo sa ju opätovne pokúsi dopraviť do endzone za 2 body (two-point conversion). Výnimkou pravidla, že iba útok môže skórovať je situácia zvaná „safety“. Táto situácia nastáva, keď sa obrane podarí zložiť hráča s loptou v jeho vlastnej endzone. Safety umožňuje obrane skórovať 2 body. Zároveň znamená aj zisk lopty, lebo útok ju musí následne odovzdať súperovi výkopom.

Futbalový zápas je zvyčajne rozdelený na 15-minútové štvrtiny. Zápasy však zvyčajne trvajú okolo 3 hodín lebo časomiera, odpočítavajúca čas do konca štvrtiny v sekundách sa často zastavuje z rôznych dôvodov. Štvrtina končí keď časomiera skončí na nule avšak hra rozohraná pred koncom štvrtiny sa ešte môže dohrať. Po prvých dvoch štvrtinách zápasu (polčas) nasleduje 12 minútová prestávka aby si hráči aj diváci oddýchli. Na rozdiel od iných štvrtín, koniec druhej štvrtiny (polčas) znamená kvázi nový začiatok zápasu. Normálne keď sa skončí štvrtina vynuluje sa časomiera, vymenia sa strany a mužstvo, ktoré malo v moci loptu predtým pokračuje ďalej vo svojom útočnom ťažení. Po polčase však, bez ohľadu na to kto mal v moci loptu pred tým, sa začína výkopom a družstvo, ktoré na začiatku zápasu loptu vykopávalo ju teraz prijíma a naopak. Navyše sa rovnako ako pri iných štvrtinách menia strany čiže vlastne aj samotné endzones.

 • * Niektoré z družstiev skóruje
 • * Hráč s loptou alebo samotná lopta sa dostane mimo ihriska
 • * Rozhodcovia zvolajú time out kvôli zraneniu niektorého z hráčov
 • * Niektorý z tímov sa dopustil faulu
 • * Rozhodcovia posudzujú svoje rozhodnutie
 • * Robí sa meranie, aby sa určilo či sa útočiacemu družstvu podarilo dosiahnuť first down
 • * Reklamná prestávka
 • * Niektoré z družstiev si vyberie time out
 • * Two minute warning
 • * Pri zmene vlastníctva lopty

 • Vo futbale každý pokus posunúť loptu bližšie k súperovej endzone sa nazýva PLAY. Aby sa zaistilo, že zápas si udržuje určité tempo používa sa play clock nezávisle na časomiere. Všeobecne začína play clock odpočítavaním od 40 sekúnd (v college je to 30 sec.). Do tejto doby je útok povinný dohodnúť sa na nasledujúcom signále a rozohrať. Ak sa im to nepodarí sú potrestaný 5 yardovou penalizáciou za zdržovanie hry. Play clock sa spúšťa odpískaním rozhodcu, že lopta je pripravená na ďalšiu hru. Remízy vedú k predĺženiam. V prípade že obidve družstvá majú rovnaký počet bodov na konci 4. štvrtiny je vyhlásená remíza, nasleduje 3 minútová prestávka, na časomiere sa nastaví ďalších 15 minút a zápas pokračuje v podstate od začiatku. Tu nasleduje systém sudden-death (náhla smrť).


  Americký futbal sa hrá na obdĺžnikovom trávniku alebo umelom povrchu, ktorého rozmery sú 53 1/3 x 100 yardov. Okolo ihriska sú vedené hrubé čiary (aspoň 6 stôp), ktoré ohraničujú ihrisko. Biele čiary vedené po dĺžke rovnobežne s ihriskom (na obrázku sú vodorovné) sa nazývajú postranné čiary, zatiaľ čo čiary vedené po jeho šírke sú tzv. endlines (koncové čiary). 100 yardov dĺžky je rozdelených do 5-yardových častí označených čiarami, pričom na každých 10 yardoch je číslo vyjadrujúce vzdialenosť k endzone na tej strane, ktorým smerom kam ukazuje trojuholník. 70 stôp a 9 palcov od postranných čiar na oboch stranách sú na každom jednom yarde tzv. hash marks, ktoré vymedzujú kde sa musí každá jedna hra začínať (vždy medzi nimi). Oblasť medzi hash mark a postrannou čiarou sa nazýva side zone, tu sa rozohrávať nesmie. Ak sa akcia skončí v side zone, lopta je automaticky postavená na najbližšiu hash mark, aby sa rozohrávalo vždy čo najbližšie k stredu ihriska. Na oboch koncoch ihriska sú po celej šírke čiary, vzdialené od koncovej čiary 10 yardov, ktoré ohraničujú endzone (skórovacie územie), do ktorej sa útočiace družstvo snaží dopraviť loptu, aby dosiahlo touchdown. Každé mužstvo má na jednom konci vlastnú endzone, ktorú sa snaží ubrániť pričom na druhom konci ihriska je súperova endzone, do ktorej sa snažia dopraviť loptu. Za endzone sa nachádza bránka, do ktorej sa lopta kope buď ako už spomínaný bod po touchdowne alebo obyčajný field goal (kop z hry za 3 body). Všimnite si, ako je základňa odmäkčená, aby sa zabránilo zraneniam ak do nej hráč náhodou narazí.


  OFFENSIVE LINE (OL) Je to 5 najväčších a najťažších hráčov útoku. Patria sem pozície Center, Left guard, Left tackle a Right guard, Right tackle. Ich hlavnou úlohou je blokovanie. Títo hráči nie sú oprávnení chytať prihrávky. Pri situácii keď sa hádže pass do konca nesmú prekročiť LOS skôr ako receiver chytí loptu.

  QUARTERBACK (QB) Vo väčšine prípadov je to práve quarterback, kto vedie futbalové družstvo. Je niečo ako veliteľ roty lebo prijíma rozkazy od trénera a sprostredkúva ich spoluhráčom. Ak pred rozohraním spozoruje, že súper prečítal ich hru a tuší čo sa bude diať má právo zvolať audible, čim vlastne zmení určený signál od trénera. Quarterback dostáva snap od centra a potom buď loptu odovzdá running backovi alebo ju hádže receiverom. Prihrávky hádže väčšinou quarterback takže musí vedieť dobre hádzať. Rovnako musí byť aj rýchly aby sa vedel uhýbať obrancom, ktorí sa ho snažia zložiť. Rovnako musí byť aj dosť silný, aby odolal tvrdým zákrokom od obrancov. Najdôležitejšie pre quarterbacka je, aby sa vedel správne rozhodovať pod tlakom.

  RUNNINGBACK (RB) Týchto hráčov môžeme rozdeliť na 2 skupiny - halfback a fullback. Títo zdieľajú podobné úlohy a tiež aj miesto na ktorom sa nachádzajú pri rozohrávke (za quarterbackom). Buď dostanú od quarterbacka loptu a bežia s ňou alebo mu blokujú, aby mohol hodiť prihrávku, prípadne si sami po ňu bežia. Rozdiel medzi nimi je hlavne v ich hmotnosti a z toho sa odvíjajúci účel ich využitia. Halfback je ľahší a rýchlejší a snaží sa obrancom vyhýbať. Fullback je naopak ťažší a silnejší a obrancov sa zbavuje tým, že ich rozráža svojou silou. Preto je častejšie využívaný na blokovanie, ktoré si vyžaduje silu. Často beží pred halfbackom, ktorý má loptu a rozráža mu cestu cez obranu.

  WIDERECEIVER (WR) Praví atléti tímu. Ovplývajú rýchlosťou, obratnosťou, akceleráciou a talentom chytiť loptu po pase za každých okolnosti. Akrobatické kúsky v ich podaní nie sú zriedkavé. Zvyčajne sú to krajné krídla, ale to záleží od hranej formácie.

  TIGHTEND (TE) Je to hráč, ktorý je zmiešaninou linemana a receivera. Je postavený na kraji útočnej lajny. Zvyčajne blokuje spolu s OL, ale rovnako môže aj chytať prihrávky ako receiver. Musí byť väčší ako receiver ale rýchlejší ako lineman, aby mohol chytať prihrávky. Keďže TE je zvyčajne iba 1 tak podľa neho môžeme rozdeliť ihrisko na 2 strany. Tú stranu, na ktorej sa nachádza TE nazývame silná strana (strong side) a tú druhú nazývame slabá strana (weak side).

  DEFENSIVE LINE (DL) Prácou týchto hráčov je zastaviť quarterbacka alebo ktoréhokoľvek hráča, ktorý má loptu. Tomu však predchádza boj s OL a preto musia byť najťažší a najsilnejší hráči obrany.

  LINEBACKER (LB) Ako univerzálny obranca, musí LB buď pokrývať prihrávky alebo zastavovať nosičov lopty. Zvyčajne sú traja alebo štyria. U týchto hráčov musia byť tri dôležité vlastnosti (sila, rýchlosť, obratnosť) v rovnováhe. Delia sa na Right alebo Left Outside Linebackers (ROLB alebo LOLB) a Middle Linebacker (MLB).

  DEFENSIVEBACK (DB) Tzv. secondary. Posledná línia obrany, ktorá hlavne bráni prihrávky alebo zasahuje vtedy, keď zlyhajú DL a LB. Rozdeľujú sa zvyčajne na dvoch hráčov zvaných cornerbacks (CB) a na dvoch zvaných safety (S). DB musí byť hlavne rýchly a obratný a musí vedieť predvídať, čo bude robiť hráč s loptou, aby ho čo najskôr chytil a zastavil. Takisto musí vedieť odhadovať kam bude QB hádzať loptu, aby ju buď zachytil alebo aspoň zrazil, aby je nemohol receiver chytiť.


  SPECIAL TEAM:

  PUNTER (P) Špeciálny post, pri ktorom hráč zachytáva snap a vykopaváva loptu z ruku smerom čo najďalej do súperovho územia. Títo hráči odkopnú loptu presne a ďaleko.

  KICKER (K) Hráč, ktorého úlohou je vykopávanie lopty pri kickoffe alebo pri kope na bránu. Je to veľmi dôležitý hráč, ktorý zvykne rozhohnúť zápas v posledných sekundách hry.

  KICKRETURNER (KR) Počas výkopov alebo puntov tento hráč chytá loptu a snaží sa ju odniesť čo najďalej. Hráči na tejto pozícii musia byť hlavne rýchli.

  HOLDER (H) Úlohou Holdera je chytiť loptu pri snape field goalu a pripraviť ju, chytiť čo najlepšie kickerovi. Túto pozíciu hrajú väčšinou punter alebo náhradný quarterback.

  HEADHUNTER (HH) Pozíciu dvoch krajných krídiel pri special tímoch (kickoff, punt, freekick), ktorých úlohou je, čo najrýchlejšie sa dostať k hráčovi (kick returner, punt returner), ktorý príjma loptu z puntu alebo kicku. Samozrejme, zabrániť mu postupu vpred. Ide o rýchlych a teda agilných hráčov.


  Special thanx to Nitra KNIGHTS za poskytnute zdroje.