Slovenská reprezentácia

Dňa 13. júna 2010 sa v Bratislave uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie zástupcov jednotlivých mužstiev, ktoré by mali tvoriť reprezentačný výber Slovenskej republiky. Stretnutia sa zúčastnili tímy Nitra Knights, Topoľčany Kings, Trnava Bulldogs a Bratislava Monarchs. Predstavitelia všetkých tímov vyjadrili vôľu reprezentovať a spolupracovať v plnej miere a v tomto zmysle sa zaviazali informovať aj hráčov a členov svojich tímov

Na stretnutí boli stanovené 3 termíny spoločných výberových a tréningových kempov:

  1. 3. júla – výberové testy, zoznámenie sa
  2. 17. júla – prvý tréningový kemp, stanovenie pozícií
  3. záverečný tréningový kemp, herné signály, simulovaný zápas

Miestom konania všetkých kempov bude Bratislava, štadión ISTROCHEM (domáce ihrisko tímu Bratislava Monarchs), začiatok vždy od 10.00 hod., predpokladaný koniec 18.00 hod. Reprezentačných kempov sa môže zúčastniť každý hráč starší ako 17 rokov, ktorý je občanom Slovenskej republiky a je registrovaný v niektorom z uvedených tímov Otvorená ostáva otázka účasti dvoch nezúčastnených mužstiev – Smolenice Eagles a Zvolen Patriots.

Pokiaľ vedenia uvedených tímov do 30. júna 2010 písomnou formou vyjadria vôľu reprezentovať, platia pre hráčov týchto mužstiev rovnaké podmienky ako pre ostatné tímy Predstavitelia jednotlivých tímov sa dohodli, že hlavným trénerom reprezentačného výberu bude Ľudovít Gálka, hlavným tréner Bratislava Monarchs. Realizačný tím budú ďalej tvoriť jednotliví tréneri všetkých slovenských mužstiev a dobrovoľníci, ktorí sa prihlásia do 30. Júna2010.

Všetky zúčastnené tímy sa zároveň zaviazali zaslať do 18. júna 2010 písomnou formou (emailom) kompletné súpisky záujemcov o reprezentáciu, s menom, priezviskom, vekom (dátumom narodenia), pozíciou v tíme, príp. pozíciou, o ktorú hráč javí záujem v reprezentácii, počtom odohraných sezón vo všetkých tímoch, v ktorých doposiaľ hral, veľkosťou dresu a nohavíc a požadovaným číslom, ktoré by chcel v reprezentácii nosiť

Nitra KNIGHTS Bratislava Monarchs Trnava BULLDOGS Zvolen PATRIOTS Smolenice EAGLES